Dnevni 24

Kontakt

Dnevni 24

Kontakt informacije

Magicsoft d.o.o
Armije BiH15 Tuzla 75000,
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme od 09:00 do 17:00

KONTAKTIRAJTE NAS NA BROJ: 061 163 973

Dnevni 24 korisni podaci

ID broj
4209416850004
PDV broj
209416850004
Transakcijski račun
UniCredit bank

3383002200169830

Devizni račun (IBAN)
UniCredit bank

TU10 25018847101

Devizni račun (SWIFT)
UNCRBA 22

Kontaktirajte nas :